IMG_0617.jpg     多少想念 隨時間沖淡

    輕輕推開 僅剩的思念

      

    無論 未來如何

    我一定會更加堅定

   

    整理 這兩年堆積的零散回憶

    有妳寫給我的卡片 和 紙條

    有幾張 我們拍過的照片

    靦腆的笑 美麗的妳

索尼 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()